Tuesday, August 10, 2010

Definisi masyarakat.

Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. Dari segi perlaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat atau tidak dibuat oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pengajian sains sosial. Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan musibah mungkin akan berlaku. Perkataan society datang daripada bahasa latin societas, "perhubungan baik dengan orang lain" . Perkataan societas ini diambil dari socius yang bererti "teman" maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama. Maka masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sesebuah negara.Walaupun setiap masyarakat itu berbeza namun cara ia musnah adalah selalunya sama,penipuan, keganasan, peperangan, dan juga kadangkala penghapusan etnik jika perasaan perkauman itu timbul. Masyarakat yang baru akan muncul daripada sesiapa yang masih bersama, ataupun daripada sesiapa yang tinggal.

No comments:

Post a Comment